Dolnośląski Program Aktywizacji i Rozwoju

Dolnośląski Program Aktywizacji Zawodowej (DPAZ) zakłada skuteczną aktywizację zawodową młodych osób, pozostających bez zatrudnienia poprzez wzrost kwalifikacji i uzyskanie doświadczenia zawodowego. W programie wsparcia znajdują się INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE, w tym diagnoza predyspozycji zawodowych, SZKOLENIA I WARSZTATY GRUPOWE w zakresie umiejętności miękkich (ukierunkowane na poprawę wizerunku uczestnika na rynku pracy poprzez umiejętność akcentowania swoich mocnych stron – autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, asertywność), SZKOLENIA ZAWODOWE dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji zawodowych STYPENDIA SZKOLENIOWE, PŁATNE STAŻE w zakładach pracy, jak również w uzasadnionych przypadkach WSPARCIE ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Uczestnikom oferujemy DARMOWE wsparcie:
Szkolenia i warsztaty grupowe „Elementarz aktywnego poszukiwacza pracy”
Indywidualne Doradztwo Zawodowe
Szkolenia zawodowe
Stypendium szkoleniowe
Staże zawodowe
Stypendium stażowe
Zwrot kosztów dojazdu

Ostatnie aktualności

Informacja

Informujemy, iż dnia 21 grudnia 2016 r. Biuro Projektu będzie czynne do godz. 12:30, natomiast dnia 23 grudnia 2016 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Zapraszamy na szkolenie „Elementarz aktywnego poszukiwacza pracy”

Informujemy, że w dniach 27.07 - 03.08.2016 w godzinach od 08:00 do 14:40 odbędzie się szkolenie „Elementarz aktywnego poszukiwacza pracy” dla pierwszej grupy uczestników.

Miejsce szkolenia:
Wyższa Szkoła Handlowa ul. Ostrowskiego 22, sala 1.5 (parter)
Wrocław 53-238

Przedłużenie rekrutacji

Informujemy, że przedłużamy rekrutację do 08.07.2016! Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Zgłoś się już dziś!

Jeśli masz 15-24 lata, mieszkasz na terenie województwa dolnośląskiego, nie pracujesz, nie uczysz się w trybie stacjonarnym, zgłoś się na szkolenie! Do udziału zachęcamy szczególnie kobiety i osoby niepełnosprawne.
Po szkoleniu oferujemy wsparcie w poszukiwaniu stałego zatrudnienia oraz 3 miesięczne płatne staże zawodowe.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 543 332,98 zł.

71 758 13 77

725 257 425

530 698 551

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych